Rådgivning

Rådgivning:
StageConsult tilbyder rådgivning af ledere og medarbejdere, der står over for nye udfordringer af erhvervsmæssig karakter.
Rådgivningen kan bestå af:

  • Overvejelser i forbindelse med karriereudvikling og/eller jobskifte.
  • Vejledning, rådgivning og coaching i forbindelse med at starte op som selvstændig.
  • Udarbejdelse af CV og ansøgninger.

I forbindelse med rådgivningen tilbyder StageConsult at teste dig.
Niels Stage er certificeret i NEO PI-R, en personlighedstest med en omfattende dokumentation, der udvikles og forvaltes af Hogrefe.

Coaching:
Coaching er en proces, der hjælper mennesker med at maksimere deres potentiale og nå de mål, som de selv har stillet. Coachens rolle er gennem lytning, refleksion og spørgeteknik at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang hos fokuspersonen.

Niels Stage er certificeret coach fra Mannaz og har flere års erfaring med coaching.

Outplacement:
Flere og flere danske virksomheder arbejder målrettet for at implementerere en CSR strategi. I denne indgår, at man tilbyder de medarbejdere, man er nødt til at sige op, et outplacementførløb for at give dem de bedste muligheder for at finde en ny stilling. 
Vilkårene for disse virksomheder kan dog hurtigt kan ændre sig. Her kan et vellykket outplacementforløb resultere i forbedrede muligheder i at tiltrække kandidater, når der skal ansættes igen.

StageConsult har mange års erfaring med outplacement og kan tilbyde virksomhederne skræddersyede løsninger.